W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Świeciu

ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie

tel. (+48) 52 333 23 10
fax (+48) 52 333 23 11

e-mail: urzad.miejski@swiecie.eu
serwis www: swiecie.eu

NIP: 559-18-99-057
REGON: 000525180

Teryt: 0414093

132/08

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świecie za rok 2007 oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Świecia
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami),
status uchwały obowiązująca

uchwala się, co następuje:
 

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2007 oraz zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy i wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie wykonania budżetu Gminy za rok 2007 przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2007.
 
§ 2. Udziela się Burmistrzowi Świecia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2007.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący
Rady Miejskiej
 
Jerzy Wójcik


Uzasadnienie


W ciągu całego 2007 roku gmina posiadała płynność finansową i zobowiązania realizowane były terminowo i zgodnie z przepisami oraz postanowieniami umów.
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Świeciu oraz Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy ocenili stopień realizacji budżetu jako prawidłowy.
Komisja Rewizyjna przedstawiła wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Świecia. Rada zapoznała się z treścią uchwały Nr 15/Kr/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 r. Składu Orzekającego Nr 2 RIO dot. zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Świecia za rok 2007 – do wniosku uwag nie wniesiono.   

Powiadom znajomego