W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Świeciu

ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie

tel. (+48) 52 333 23 10
fax (+48) 52 333 23 11

e-mail: urzad.miejski@swiecie.eu
serwis www: swiecie.eu

NIP: 559-18-99-057
REGON: 000525180

Teryt: 0414093

128/08

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie utworzenia spółki działającej pod Firmą: Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Odpadów „EKO-Wisła” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „f” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami[1]) i art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 ze zmianami[2]),
status uchwały obowiązująca

uchwala się, co następuje:

§ 1. W celu realizacji zadań własnych gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi Rada Miejska w Świeciu tworzy spółkę działającą pod Firmą: Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Odpadów „EKO-Wisła” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 
§ 2. Gmina Świecie w spółce, o której mowa w § 1 obejmuje 50 udziałów po 1.000 zł każdy, na łączną kwotę 50.000 zł i pokrywa je gotówką.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
§ 4. Traci moc uchwała Nr 112/08 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie utworzenia spółki działającej pod Firmą: Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Odpadów „EKO-Wisła” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
 
Jerzy Wójcik

UZASADNIENIE

Podjęta przez Radę Miejską w dniu 24 stycznia 2008 r. uchwała w sprawie utworzenia spółki „EKO-Wisła” dotyczyła sytuacji, w której udziałowcami będą Gmina Świecie i Gmina Miasto Chełmno, jednakże Gmina Miasto Chełmno nie podjęła jak dotychczas żadnych czynności w celu wspólnego utworzenia spółki. Z tego powodu zaistniała konieczność samodzielnego działania w celu utworzenia spółki, o której mowa wyżej.
Koncepcja utworzenia spółki związana była z planowaną realizacją projektu pn. „Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla powiatów świeckiego i chełmińskiego”. Z rozmów oraz korespondencji prowadzonej z Gminami – uczestnikami projektu – wynika, że część Gmin nie jest zainteresowana taką współpracą. Ostateczne zdeklarowanie się wszystkich Gmin pozwoli na wyłonienie kierunku działań w celu pozyskania środków z Unii Europejskiej na realizację projektu, jednakże w każdym przypadku niezbędne jest wskazanie odpowiednio przygotowanego beneficjenta. Spośród wszystkich rozważanych form prawnych beneficjenta, najbardziej odpowiednią formą jest spółka komunalna. 

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 121 poz. 770, Nr 106 poz. 679, z 1998 r. Nr 106 poz. 668, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 199 poz. 1937

Powiadom znajomego