W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Świeciu

ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie

tel. (+48) 52 333 23 10
fax (+48) 52 333 23 11

e-mail: urzad.miejski@swiecie.eu
serwis www: swiecie.eu

NIP: 559-18-99-057
REGON: 000525180

Teryt: 0414093

125/08

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 109/2, 110/10, 110/11 k. m. 6, 110/11 k. m. 5, 110/14, 3341/45, 3341/46 i 3341/47 w miejscowości Sulnówko, Gmina Świecie.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami),
status uchwały obowiązująca

uchwala się, co następuje:

§ 1. Przystąpić do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 109/2, 110/10, 110/11 k. m. 6, 110/11 k. m. 5, 110/14, 3341/45, 3341/46 i 3341/47  w miejscowości Sulnówko, Gmina Świecie zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 Przewodniczący Rady Miejskiej
 
 Jerzy Wójcik

 
 
 
 Uzasadnienie


Obszar, który będzie objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego to działki o nr 109/2, 110/10, 110/11 k. m. 6, 110/11 k. m. 5, 110/14, 3341/45, 3341/46
i 3341/47  w obrębie geodezyjnym Sulnówko, jednostka ewidencyjna Świecie i obejmuje teren planowanej budowy Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla powiatów świeckiego i chełmińskiego.
Ustanowienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwoli Gminie Świecie przystąpić do realizacji przedsięwzięcia, którego celem jest modernizacja oraz rozbudowa istniejącego wysypiska odpadów komunalnych w Sulnówku. Przedmiotowa inwestycja została wpisana do „Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010”  jako  inwestycja przyczyniająca się do  uporządkowania i zorganizowania gospodarki odpadami na terenie powiatów świeckiego i chełmińskiego. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu na którym powstanie Kompleks, umożliwi Gminie Świecie ubieganie się o środki na realizację inwestycji z Planu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Funduszy Unijnych.
 

Powiadom znajomego