W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Świeciu

ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie

tel. (+48) 52 333 23 10
fax (+48) 52 333 23 11

e-mail: urzad.miejski@swiecie.eu
serwis www: swiecie.eu

NIP: 559-18-99-057
REGON: 000525180

Teryt: 0414093

124/08

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok dla Gminy Świecie.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 1 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późniejszymi zmianami ),
status uchwały obowiązująca

uchwala się, co następuje :

§ 1. 1Przyjąć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok dla Gminy Świecie, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2.Przyjąć preliminarz jego wykonania, stanowiący załącznik Nr 2.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej
 
   Jerzy Wójcik

 


 UZASADNIENIE
 

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na Gminę obowiązek prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integrację społeczną osób uzależnionych.
W celu realizacji zadań wynikających z ustawy Rada Gminy corocznie uchwala Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 
Załączniki

Załączniki

Załączniki doc, 14 kB

Powiadom znajomego