W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Świeciu

ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie

tel. (+48) 52 333 23 10
fax (+48) 52 333 23 11

e-mail: urzad.miejski@swiecie.eu
serwis www: swiecie.eu

NIP: 559-18-99-057
REGON: 000525180

Teryt: 0414093

122/08

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia
w sprawie uznania drzewa za pomnik przyrody.
na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami ) oraz art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zmianami ),
status uchwały obowiązująca

uchwala się, co następuje:
 

§ 1. Uznać za pomnik przyrody drzewo gatunku dąb szypułkowy ( Quercus rober )             o nazwie „Jan Brzechwa”, obwodzie w pierśnicy 225 cm, wysokości 30 metrów, wieku około 180 lat, rosnące na działce nr 13 w Wiągu ( na terenie boiska Szkoły Podstawowej ) stanowiącej własność Gminy Świecie.
 
§ 2. Ustalić, że wymienione w § 1 drzewo – pomnik przyrody, podlega szczególnej ochronie prawnej, polegającej na zakazie:
1)      wycięcia, niszczenia, uszkadzania drzewa,
2)      umieszczania na drzewie tablic, napisów i innych znaków, za wyjątkiem tablic urzędowych,
3)      dokonywania zmian stosunków wodnych niekorzystnych dla drzewa,
4)      wykonywania w pobliżu drzewa prac ziemnych,
5)      wzniecania ognia w pobliżu drzewa,
6)      uszkadzania i zanieczyszczania gleby w pobliżu drzewa.
 
§ 3. Powierzyć opiekę nad pomnikiem przyrody uczniom Szkoły Podstawowej                     w Wiągu.
 
§  4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
§  5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej
 
  Jerzy Wójcik
 
 
 
 
                                                                
Uzasadnienie
 

Dyrekcja oraz uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wiągu, przy współpracy Ligi Ochrony Przyrody w Świeciu zwrócili się do Rady Miejskiej w Świeciu z prośbą o uznanie za pomnik przyrody drzewa gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur) , rosnącego na działce nr 13 położonej w Wiągu na terenie boiska szkolnego Szkoły Podstawowej.  
Drzewo jest w wieku około 180 lat, wysokości 30 m o obwodzie 225 cm w pierśnicy. Prezentuje się okazale i jest w bardzo dobrym stanie zdrowotnym co uzasadnia prośbę Dyrekcji Szkoły oraz uczniów. Cieszy się powszechną sympatią uczniów, którzy opiekują się tym drzewem.
 
 

Powiadom znajomego