"Działania na rzecz wspierania rozwoju gospodarczego w tym rozwoju przedsiębiorczości"Załączniki:

Ogłoszenie o oknkursie nr 5/2022
Zarządzenie nr 1036/21 popołujące komisję
Rozstrzygnięcie konkursu - Zarządzenie nr 1072/21