"Ochrona i promocja zdrowia, profilaktyka oraz działanie na rzecz osób niepełnosprawnych".Załączniki:

ogłoszenie
Powołanie komisji - Zarządzenie nr 1456/23