Projekty uchwał w sprawie:

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2022–2027,

2) zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2022.Załączniki:

1. zmiana WPF
2. zmiana budżetu