Zarządzenie Burmistrza z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Świecie.

 Załączniki:

Zarządzenie nr 950/21
Zarządzenie nr 950/21 - skan
Raport z konsultacji
Protokół z przeprowadzenia konsultacji