Brak treści artykułu

Załączniki:

Sprawozdanie finansowe Urzędu Miejskiego w Świeciu za 2020 r.
Sprawozdanie finansowe Urzędu Miejskiego w Świeciu za 2020 r.- skan