Vistula-Park Świecie Spółka z o.o. 
ul. Sienkiewicza 3 
86-100 Świecie 
tel.  52 333 29 42
e-mail: hala@vistulapark.pl


Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Świeciu 
ul. Ciepła 4 
86-100 Świecie 
tel. 52 331 14 56
e-mail: sekretariat@zgm-swiecie.com.pl

 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świeciu 
ul. Parkowa 3 
86-100 Świecie 
tel. 52 332 45 96
e-mail: zwik@zwik.com.pl; biuro@zwik.com.pl

 
Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Odpadów "EKO-WISŁA" Spółka z o.o. 
Sulnówko 74C 
86-100 Świecie 
tel. 52 330 19 80
e-mail: biuro@ekowisla.pl

 
Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 
ul. Kościuszki 9 
tel. 52 331 17 10 
e-mail: stbs@swieckietbs.pl; zarzad@swieckietbs.pl