Uchwała Nr 376/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Świecie Uchwała nr 376/18

Zarządzenie nr 250/19 Burmistrza Świecia z dnia 29 sierpnia 2019 w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia "Statutu Gminy Świecie" Zarządzenie nr 250/19

Uchwała nr 102/19 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 października 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Świecie Uchwała nr 102/19

 

Obwieszczenie nr 1/20 Rady Miejskiej w Świeciu z 29 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Świeciu w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Świecie Obwieszczenie Nr 1/20
opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dz.Urz.2020.5334 z 5 listopada 2020 r.

 

 Załączniki:

Uchwała nr 376/18
Uchwała nr 102/19
Obwieszczenie Nr 1/20
Obwieszczenie - skan
Zarządzenie nr 250/19