Redakcja Biuletynu
REDAKCJA BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ 

Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (administrator)
tel. 52 333 23 21
e-mail: soponska@swiecie.eu
 
Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (administrator)
tel. 52 333 23 22
e-mail: jazdzewska@swiecie.eu 

Anna Jarzembowska (przetargi i ogłoszenia)
tel. 52 333 23 53
e-mail: jarzembowska@swiecie.eu 

Rafał Grzonkowski (Biuro Obsługi Mieszkańców)
tel. 52 333 23 52
e-mail: grzonkowski@swiecie.eu 

Aleksandra Arczyńska-Lisek (gospodarka odpadami)
tel. 52 333 23 65
e-mail: arczynska-lisek@swiecie.eu 

Leszek Żurek (Sekretarz Gminy)
tel. 52 333 23 15
e-mail: zurek@swiecie.eu