Zarządzenie Nr 803/08

Zarządzenie Nr 803/08
B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a
z dnia 15 września 2008r.
 
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 103/07 z dnia 27 grudnia 2007r. o uchwaleniu  budżetu  Gminy  Świecie na rok 2008.
 
            Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  ( Dz.U. z 2001r. Nr 142,  poz. 1591 z późn.zm.)  oraz   paragrafu 17 uchwały Nr 103/07 Rady Miejskiej z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie na rok 2008.
 
B u r m i s t r z  Świecia
zarządza:
 
§ 1
W uchwale Rady Miejskiej Nr 103/07 z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu  Gminy  Świecie  na rok 2008 zmienioną:
 
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr 127/08 z dnia 27 marca 2008r.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr 134/08 z dnia 24 kwietnia 2008r.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr 161/08 z dnia 26 czerwca 2008r.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr 180/08 z dnia 28 sierpnia 2008r.
 
- Zarządzeniem Nr 684/08 Burmistrza Świecia z dnia 05 maja 2008r.
- Zarządzeniem Nr 705/08 Burmistrza Świecia z dnia 09 czerwca 2008r.
- Zarządzeniem Nr 778/08 Burmistrza Świecia z dnia 15 września 2008r.
 
1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę  800,-zł,plan dochodów po zmianie wynosi
    83.153.546- zł,  zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2.Zwiększa się plan wydatków o kwotę 800-zł,plan wydatków po zmianie wynosi
   83.153.546,-zł zgodnie z zalącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3.Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej - plan finansowy zadań
   zleconych na rok 2008, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 
                                                                                                     Burmistrz Świecia
                                                                                                     Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 1 (74kB) pdf

Załącznik Nr 2 (103kB) pdf

Załącznik Nr 3 (117kB) word

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (15 września 2008)
Opublikował: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (3 października 2008, 10:39:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1647