zamówienie na:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Świeciu

zamawiający: Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124,86-100 Świecie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: OR.271.30.2020
wartość: mniejsza od kwoty 214.000 euro
termin składania ofert: 10 grudnia 2020  09:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę. Informacja w załączeniu.