zamówienie na:

Modernizacja placu zabaw w Sulnowie

zamawiający: Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124,86-100 Świecie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: OR-ROŚiGK.271.29.2020.
wartość: mniejsza od kwoty 5.350.000 euro
termin składania ofert: 11 grudnia 2020  09:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę. Informacja w załączeniu. 
MODERNIZACJA PLACU ZABAW W SULNOWIE

pobierz_ogłoszenie (445kB) pdf

pobierz_SIWZ (518kB) pdf

pobierz Załącznik_nr_1A_formularz_oferty>> (25kB) word

pobierz_Załącznik_nr_3A_Oświadczenie_wykonawcy>> (16kB) word

pobierz Załącznik_Nr_3B_oświadczenie_o_grupie_kapitałowej>> (15kB) word

pobierz_Załącznik_nr_4_wzór_umowy (385kB) pdf

pobierz_Załacznik_nr_5_wykaz_robót_budowlanych>> (15kB) word

pobierz_Załącznik_nr_6_wykaz_osób>> (16kB) word

pobierz_Załącznik_nr_7_wykaz_sprzętu>> (14kB) word

pobierz_Załącznik_Nr_8_Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15,21 i 22 Pzp (14kB) word

pobierz_Załącznik_nr_9_Informacja_o_oddaniu_do_dyspozycji_zasobów_podmiotu_trzeciego_edytowalny>> (17kB) word

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, PRZEDMIARY ROBÓT (Załącznik nr 2 do SIWZ)  ORAZ SPECYFIKACJE TECHNICZNE ZOSTAŁY ZAMIESZCZONE JAKO OR.ROŚiGK.271.29.2020. POD ADRESEM:
https://swiecie.eu/dokumentyprzetargowe/ lub przejdź tutaj

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ NA DZIEŃ 2 GRUDNIA 2020 R.

pobierz_do_Wykonawców (1159kB) pdf

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ NA DZIEŃ 3 GRUDNIA 2020 R.

pobierz_do_Wykonawców_ (495kB) pdf

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ NA DZIEŃ 9 GRUDNIA 2020 R.

pobierz_do_Wykonawców_ (245kB) pdf

pobierz_mapę (769kB) pdf

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

pobierz_informację (377kB) pdf

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

pobierz_informację_o_rozstrzygnięciu (580kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Karolina Kruczkowska
Opublikował: Karolina Kruczkowska (26 listopada 2020, 11:35:53)

Ostatnia zmiana: Karolina Kruczkowska (15 grudnia 2020, 11:34:01)
Zmieniono: Dodanie informacji o rozstrzygnięciu przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 394