zamówienie na:

Remont ogrodzenia i bramy wjazdowej cmentarza przy ul. Mickiewicza

zamawiający: Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124,86-100 Świecie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: OR-IN.271.25.2020.
wartość: mniejsza od kwoty 5.350.000 euro
termin składania ofert: 2 grudnia 2020  09:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę. Informacja w załączeniu. 
REMONT OGRODZENIA I BRAMY WJAZDOWEJ CMENTARZA PRZY UL. MICKIEWICZA

pobierz_ogłoszenie (444kB) pdf

pobierz_SIWZ (449kB) pdf

pobierz_Załącznik_nr_1A_formularz_oferty>> (27kB) word

pobierz Załącznik_nr_3A_Oświadczenie_wykonawcy>> (16kB) word

pobierz Załącznik_Nr_3B_oświadczenie_o_grupie_kapitałowej>> (15kB) word

pobierz_Załącznik_nr_4_wzór_umowy>> (384kB) pdf

pobierz_Załacznik_nr_5_wykaz_robót_budowlanych>> (15kB) word

pobierz_Załącznik_nr_6_wykaz_osób>> (16kB) word

pobierz_Załącznik_Nr_7_wykaz_sprzętu>> (14kB) word

pobierz_Załącznik_Nr_8_Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15, 21 i 22 Pzp (14kB) word

pobierz_Załącznik_nr_9_Informacja_o_oddaniu_do_dyspozycji_zasobów_podmiotu_trzeciego>> (17kB) word

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, PRZEDMIARY ROBÓT (Załącznik nr2 do SIWZ) ORAZ SPECYFIKACJE TECHNICZNE ZOSTAŁY ZAMIESZCZONE JAKO OR-IN.271.25.2020. POD ADRESEM:
https://swiecie.eu/dokumentyprzetargowe/ lub przejdź:tutaj

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

pobierz_informację (356kB) pdf

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

pobierz_informację_o_wyborze (327kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Karolina Kruczkowska
Opublikował: Karolina Kruczkowska (16 listopada 2020, 10:42:18)

Ostatnia zmiana: Karolina Kruczkowska (18 grudnia 2020, 12:34:31)
Zmieniono: Dodanie informacji o rozstrzygnięciu przetargu.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 278