zamówienie na:

Świecka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019 do 31.10.2019

zamawiający: Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86 - 100 Świecie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: OR.271.16.2018
wartość: większa niż 221.000 euro
termin składania ofert: 9 października 2018  09:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę. Informacja w załączeniu 
ŚWIECKA GRUPA ZAKUPOWA. DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
W OKRESIE OD 01.01.2019 DO 31.10.2019

pobierz Ogłoszenie_o_zamówieniu>> (192kB) pdf

pobierz SIWZ>> (1172kB) pdf

pobierz Załącznik_nr_1_wykaz_PPE>> (317kB) excel

pobierz Załącznik_nr_2_formularz_oferty>> (81kB) word

pobierz Załącznik_nr_3_JEDZ>> (197kB) word

pobierz Załącznik_nr_4_wykaz_dostaw>> (70kB) word

pobierz Załącznik_nr_5_wzór_umowy>> (196kB) word

pobierz Załącznik_nr_6_informacja_o_grupie_kapitałowej>> (58kB) word

pobierz Załącznik_nr_7_pełnomocnictwo>> (46kB) word

pobierz Załącznik_nr_8_oświadczenie_wykonawcy>> (58kB) word

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA DZIEŃ 27 WRZEŚNIA 2018 R.

pobierz pismo_do_wykonawców>> (735kB) pdf

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

pobierz informację>> (197kB) pdf

ZAMAWIAJĄCY ZAMIESZCZA PONOWNIE INFORMACJĘ Z SESJI OTWARCIA OFERT. W POPRZEDNIEJ BŁĘDNIE PODANO KWOTĘ KTÓRĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA.

pobierz ponowną_informację>> (197kB) pdf

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

pobierz wynik_postępowania>> (379kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anna Jarzembowska (przetargi) (31 sierpnia 2018, 11:30:16)

Ostatnia zmiana: Anna Jarzembowska (przetargi) (7 listopada 2018, 09:00:39)
Zmieniono: Dodanie informacji o rozstrzygnięciu przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1104