Zarządzenie Nr 210/03

Zarządzenie Nr 210 /03

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 5 maja 2003r.

w sprawie przeznaczenia do rozbiórki altany ogrodowej położonej na działce nr 10 położonej w Terespolu Pomorskim.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca1990r o samorządzie gminnym /jedn.tekst Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1591 ze zmianami/

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Przeznaczyć do rozbiórki altanę ogrodową położoną w Terespolu Pomorskim na działce nr 10.

§ 2

0głosić przetarg pisemny nieograniczony na rozbiórkę wymienionej w § 1 budowli zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 3

Powołać komisję przetargową w składzie:

1.Wiesław Ratkowski - przewodniczący

2.Gabriela Bąkowska - członek

3.Bernadeta Krzyżanowska - członek

4.Ewa Gorzka - członek

§ 4

Przyjąć regulamin przetargu zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału.BAGiGG

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (5 maja 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (25 lutego 2004, 08:02:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1419