2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006

Zarządzenie Nr 26/02

Zarządzenie Nr 26/02

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 2 grudnia 2002

w sprawie udzielenia dotacji za wykonanie ogrzewania budynku “GAMA” przy ulicy Ciepłej 4 w Świeciu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) oraz zgodnie z uchwałą nr 215/2000 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 kwietnia 2000r. określającej warunki i zasady udzielania pomocy finansowej w związku z wykonaniem instalacji dla celów bytowych i grzewczych budynków.

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Udzielić dotacji w wysokości 2.300,- zł za wykonanie ogrzewania gazem ze zbiornika budynku “GAMA” przy ul. Ciepłej 4 w Świeciu.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (2 grudnia 2002)
Opublikował: Krystyna Sopońska (5 marca 2004, 08:40:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2141