2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006

Zarządzenie Nr 25/02

Zarządzenie Nr 25/02

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 2 grudnia 2002r

w sprawie zwiększenia kapitału Zakładowego Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Świeciu Sp. z o.o.

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( jedn tekst Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 ze zmianami )

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Wnieść kwotę 269.798,- zł do kapitału zakładowego firmy działającej pod nazwą Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Świeciu Sp. z o.o.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (2 grudnia 2002)
Opublikował: Krystyna Sopońska (5 marca 2004, 08:38:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2012