2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006

Zarządzenie Nr 17/02

Zarządzenie Nr 17/ 02

B u r mi s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 2 grudnia 2002r.

w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki nr 161/76 położonej w Świeciu przy Al. Jana Pawła II.

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jedn.tekst Dz.U.z 2001r Nr 142 z dnia 13 grudnia poz.1591ze zmianami )

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Nie wyrazić zgody na sprzedaż części działki nr 161/76 położonej w Świeciu przy Al.Jana Pawła II właścicielom i użytkownikom wieczystym pawilonów handlowych położonych w Świeciu przy Al.Jana Pawła II a,b,c,d,e.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (2 grudnia 2002)
Opublikował: Krystyna Sopońska (5 marca 2004, 08:14:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1836