2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006

Zarządzenie Nr 11/02

Zarządzenie Nr 11/ 02

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 22 listopada 2002r.

w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż budynku położonego w Świeciu przy ul. Duży Rynek 10.

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jedn.tekst Dz.U.z 2001r Nr 142 poz.1591ze zmianami ) art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 46 z 2000 poz. 543 ).

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Nie wyrazić zgody na sprzedaż budynku położonego w Świeciu przy ul.Duży Rynek 10 Panu Jerzemu Sudołowi.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału BAGiGG

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (22 listopada 2002)
Opublikował: Krystyna Sopońska (4 marca 2004, 13:03:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1767