2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006

Zarządzenie Nr 2/02

Zarządzenie Nr 2/02

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 18 listopada 2002r

w sprawie rozpatrzenia protestu na wykonanie projektu technicznego uzbrojenia Podmiejskiego Obszaru Inwestycyjnego Sulnowo.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 84 ustawy z dnia 10 czerwca 1994r o zamówieniach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2002r Nr 72, poz. 664)

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Oddalić protest wnoszony przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo “BUDTECH” spółka z o.o. 85-055 Bydgoszcz ul. Zduny 6.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Inwestycyjnego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (18 listopada 2002)
Opublikował: Krystyna Sopońska (4 marca 2004, 12:34:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1859