2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006

Zarządzenie Nr 1/02

Zarządzenie Nr 1/02
B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a
z dnia 18 listopada 2002r

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Świeciu.


Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)


Burmistrz Świecia
zarządza :

§ 1

Nadać Urzędowi Miejskiemu w Świeciu Regulamin Organizacyjny w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


                                                                                                Burmistrz Świecia
                                                                                                 Tadeusz  Pogoda

Załącznik Załącznik (29kB) plik

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (18 listopada 2002)
Opublikował: Dorota Zacharska (4 lipca 2003, 13:17:39)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (2 czerwca 2006, 09:32:49)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2139