2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006

Zarządzenie Nr 50/02

Zarządzenie Nr 50/02

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 30 grudnia 2002r.

w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2002.

Na podstawie art. 29 ust 2, 4 i 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zmianami)

B u r m i s t r z Ś w i e c i a

zarządza:

§ 1

W uchwale Zarządu Miejskiego Nr 1317/02 w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2002 zmienionej:

  • uchwałą Nr 1445/02 Zarządu Miejskiego w Świeciu z dnia 22 kwietnia 2002r.

  • uchwałą Nr 1525/02 Zarządu Miejskiego w Świeciu z dnia 28 czerwca 2002r.

  • uchwałą Nr 1567/02 Zarządu Miejskiego w Świeciu z dnia 29 lipca 2002r.

dokonuje się zmian w harmonogramie dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

Załączniki do wglądu w pok. 24 Urzędu Miejskiego w Świeciu przy ul. W.P. 124

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (30 grudnia 2002)
Opublikował: Krystyna Sopońska (5 marca 2004, 09:43:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1826