2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006

Zarządzenie 44/02

Zarządzenie Nr 44/02

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 27 grudnia 2002r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Świecie na rok 2002.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 142, poz. 1591) oraz § 8 uchwały Nr 407/01 Rady Miejskiej z dnia 27 grudnia 2001r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków GFOŚr i GW na rok 2002

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej w Świeciu Nr 407/01 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków GFOŚr i GW na rok 2002 zmienioną:

 • uchwałą Nr 417/02 Rady Miejskiej z dnia 21 lutego 2002r.

 • uchwałą Nr 433/02 Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2002r.

 • uchwałą Nr 438/02 Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2002r.

 • uchwałą Nr 447/02 Rady Miejskiej z dnia 20 czerwca 2002r.

 • uchwałą Nr 460/02 Rady Miejskiej z dnia 25 lipca 2002r.

 • uchwałą Nr 470/02 Rady Miejskiej z dnia 26 września 2002r.

 • uchwałą Nr 26/02 Rady Miejskiej z dnia 27 grudnia 2002r.

 • uchwałą Nr 1365/02 Zarządu Miejskiego z dnia 11 lutego 2002r.

 • uchwałą Nr 1422/02 Zarządu Miejskiego z dnia 25 marca 2002r.

 • uchwałą Nr 1490/02 Zarządu Miejskiego z dnia 20 maja 2002r.

 • uchwałą Nr 1519/02 Zarządu Miejskiego z dnia 17 czerwca 2002r.

 • uchwałą Nr 1566/02 Zarządu Miejskiego z dnia 29 lipca 2002r.

 • uchwałą Nr 1597/02 Zarządu Miejskiego z dnia 19 sierpnia 2002r.

 • uchwałą Nr 1642/02 Zarządu Miejskiego z dnia 4 października 2002r.

 • uchwałą Nr 1666/02 Zarządu Miejskiego z dnia 21 października 2002r.

 • zarządzeniem Nr 14/02 Burmistrza Świecia z dnia 27 grudnia 2002r.,

§ 2

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej – plan finansowy zadań zleconych na 2002 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

  Burmistrz Świecia

  Tadeusz Pogoda

  Załączniki do wglądu w pok. nr 24 Urzędu Miejskiego w Świeciu przy ul. W.P. 124.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (27 grudnia 2002)
Opublikował: Krystyna Sopońska (5 marca 2004, 09:25:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1855