2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006

Zarządzenie Nr 33/02

Zarządzenie Nr 33 / 02

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 9 grudnia 2002r.

w sprawie oddania w użyczenie ZEC spółka z o.o. sieci ciepłowniczej położonej na terenie byłej Jednostki Wojskowej w Świeciu.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U.z 2001r Nr 142 poz.1591 ze zmianami)

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

0ddać w użyczenie Zakładowi Energetyki Cieplnej spółce z o.o. w Świeciu sieć cieplną położoną na terenie byłej Jednostki Wojskowej w Świeciu.

§ 3

Umowę użyczenia zawrzeć na czas nieokreślony.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (9 grudnia 2002)
Opublikował: Krystyna Sopońska (5 marca 2004, 08:56:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2062