2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006

Zarządzenie Nr 30/02

Zarządzenie Nr 30 / 02

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 2 grudnia 2002 r.

w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 423/22 położonej w Świeciu przy ul.Bydgoskiej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. “o samorządzie gminnym  (jedn. tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 z dnia 13 grudnia 2001 poz.1591) art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. “o gospodarce nieruchomościami ” (jedn. tekst Dz. U. Nr 46 z 2000 r. poz. 543) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 455/02 z dnia 20.06.2002r. o przyjęciu jednolitego tekstu w sprawie zasad zbywania nieruchomości komunalnych.

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Ogłosić II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 423/22 położonej w Świeciu przy ul. Bydgoskiej – zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Przyjąć regulamin przetargu zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Powołać komisję przetargową w składzie :

  1. Wiesław Ratkowski – przewodniczący

  2. Marzenna Rzymek – członek

  3. Gabriela Bąkowska – członek

  4. Bernadeta Krzyżanowska – członek.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (2 grudnia 2002)
Opublikował: Krystyna Sopońska (5 marca 2004, 08:49:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1728