2002

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006

2002

Zarządzenie Nr 51/02

Zarządzenie Nr 51/02 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie zmiany układu wykonawczego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2002. Na podstawie art. 126 ustawy z dnia 26 listopada [...]

Zarządzenie Nr 50/02

Zarządzenie Nr 50/02 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2002. Na podstawie art. 29 ust 2, 4 i 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 o [...]

Zarządzenie Nr 49/02

Zarządzenie Nr 49 / 02 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie przesunięcia terminu płatności należności stanowiącej opłatę za użytkowanie wieczyste działki nr 1359/4 położonej w Świeciu przy [...]

Zarządzenie Nr 48/02

Zarządzenie Nr 48 / 02 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie przesunięcia terminu płatności należności stanowiącej część zapłaty za kupiony lokal mieszkalny nr 39 położony w budynku przy [...]

Zarządzenie Nr 47/02

Zarządzenie Nr 47 / 02 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste części działki nr 270/85 położonej w Świeciu przy Al. Jana Pawła II. Na podstawie art.30 ust 2 pkt 3 ustawy [...]

Zarządzenie Nr 46/02

Zarządzenie Nr 46 / 02 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Ks.St.Krausego Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 45/02

Zarządzenie Nr 45 / 02 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Żwirki i Wigury Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie 44/02

Zarządzenie Nr 44/02 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 27 grudnia 2002r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Świecie na rok 2002. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2002r. [...]

Zarządzenie Nr 43/02

Zarządzenie Nr 43 / 02 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości stawek za dzierżawę nieruchomości komunalnych na 2003r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o [...]

Zarządzenie Nr 42/02

Zarządzenie Nr 42 / 02 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do prac związanych z nieodpłatnym zbyciem udziałów w kapitale zakładowym Firmy działającej po nazwą “Zakład [...]

Zarządzenie Nr 41/02

Zarządzenie Nr 41/ 02 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie rozwiązania użytkowania wieczystego gruntu. Na podstawie art.30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r “o samorządzie gminnym” [...]

Zarządzenie Nr 40/02

Zarządzenie Nr 40 / 02 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie terminu płatności należności z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działki [...]

Zarządzenie Nr 39/02

Zarządzenie Nr 39 / 02 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie przesunięcia terminu płatności należności stanowiącej część zapłaty za kupiony lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku przy ul.Mestwina [...]

Zarządzenie Nr 38/02

Zarządzenie Nr 38 /02 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Sulnowie 52/2 na rzecz najemcy lokalu. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca [...]

Zarządzenie Nr 37/02

Zarządzenie Nr 37/ 02 B u r mi s t r z a Ś w i e c i a z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie wykupu gruntu od p.Krzysztofa Tyrakowskiego. Na podstawie art.30 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z [...]

Zarządzenie Nr 36/02

Zarządzenie Nr 36/02 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie rozdysponowania środków budżetowych przeznaczonych na pomoce różnym jednostkom w dziale 750- Administracja państwowa i samorządowa. Na [...]

Zarządzenie Nr 35/02

Zarządzenie Nr 35 / 02 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie odroczenia terminu spłaty należności z tytułu dzierżawy gruntu rolnego położonego w Sartowicach. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 34/02

Zarządzenie Nr 34 / 02 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki nr 200/87 położonej w Świeciu przy Al. Jana Pawła II. Na podstawie art.30 ust 2 pkt 3 ustawy [...]

Zarządzenie Nr 33/02

Zarządzenie Nr 33 / 02 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie oddania w użyczenie ZEC spółka z o.o. sieci ciepłowniczej położonej na terenie byłej Jednostki Wojskowej w Świeciu. Na podstawie art.30 [...]

Zarządzenie Nr 32/02

Zarządzenie Nr 32 / 02 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na dzierżawę części działki nr 200/104 położonej w Świeciu przy ul. Żwirki i Wigury Na podstawie art. 30 ust. 2 [...]

Zarządzenie Nr 31/02

Zarządzenie Nr 31 / 02 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki nr 187/6 położonej w Świeciu u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Żwirki i Wigury. Na podstawie [...]

Zarządzenie Nr 30/02

Zarządzenie Nr 30 / 02 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 423/22 położonej w Świeciu przy ul.Bydgoskiej. Na podstawie art. 30 [...]

Zarządzenie Nr 29/02

Zarządzenie Nr 29 / 02 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 2 grudnia 2002 r w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na czasowe przetrzymywanie bezdomnych zwierząt . Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o [...]

Zarządzenie Nr 28/02

Zarządzenie Nr 28 / 02 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 2 grudnia 2002 r w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na przyjmowanie bezdomnych zwierząt do Schroniska . Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r [...]

Zarządzenie Nr 27/02

Zarządzenie Nr 27 / 02 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 2 grudnia 2002 r w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na nadzór weterynaryjny nad bezdomnymi zwierzętami przebywajacymi w czasowym punkcie przetrzymywania zwierząt [...]

Zarządzenie Nr 26/02

Zarządzenie Nr 26/02 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie udzielenia dotacji za wykonanie ogrzewania budynku “GAMA” przy ulicy Ciepłej 4 w Świeciu. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 [...]

Zarządzenie Nr 25/02

Zarządzenie Nr 25/02 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 2 grudnia 2002r w sprawie zwiększenia kapitału Zakładowego Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Świeciu Sp. z o.o. Na podstawie art.30 ust 2 pkt 4 ustawy z [...]

Zarządzenie Nr 24/02

Zarządzenie Nr 24/02 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie przeznaczenia do rozbiórki budynku położonego w Wielkim Konopacie na działce nr 54/2. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca1990r o [...]

Zarządzenie Nr 23/02

Zarządzenie Nr 23 / 02 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do sprzedaży działki nr 2029 położonej w Świeciu przy ul. Farnej. Na podstawie art.30 ust 2 pkt 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Nr 22/02

Zarządzenie Nr 22/02 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. C.Skłodowskiej Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy [...]

Zarządzenie Nr 21/02

Zarządzenie Nr 21/02 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem murowanym położonym w Świeciu przy ul. Moniuszki Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Nr 20/02

Zarządzenie Nr 20 / 02 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie nie wyrażenia zgody na odroczenie terminu płatności należności z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności [...]

Zarządzenie Nr 19/02

Zarządzenie Nr 19/ 02 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie przesunięcia terminu płatności należności stanowiącej część zapłaty za kupiony lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku przy ul.Mestwina [...]

Zarzadzenie Nr 18/02

Zarządzenie Nr 18/ 02 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie przesunięcia terminu płatności należności stanowiącej część zapłaty za kupiony lokal mieszkalny nr 12 położony w budynku przy [...]

Zarządzenie Nr 17/02

Zarządzenie Nr 17/ 02 B u r mi s t r z a Ś w i e c i a z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki nr 161/76 położonej w Świeciu przy Al. Jana Pawła II. Na podstawie art.30 ust 2 pkt 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Nr 16/02

Zarządzenie Nr 16 /02 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 2 grudnia 2002 r.   w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul.Księcia Grzymisława 2/2 na rzecz najemcy lokalu. Na podstawie art. 30 [...]

Zarządzenie Nr 15/02

Zarządzenie Nr 15/02 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w odniesieniu do działki nr 100 położonej w Polskim Konopacie. Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 [...]

Zarządzenie Nr 14/02

Zarządzenie Nr 14/02 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 25 listopada 2002r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Świecie na rok 2002. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2002r. [...]

Zarządzenie Nr 13/02

Zarządzenie Nr 13/02 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 22 listopada 2002 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świeciu. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o [...]

Zarządzenie Nr 12/02

Zarządzenie Nr 12/02 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 22 listopada 2002r. w sprawie rozdysponowania środków budżetowych przeznaczonych na pomoce różnym jednostkom w dziale 750- Administracja państwowa i samorządowa. Na [...]

Zarządzenie Nr 11/02

Zarządzenie Nr 11/ 02 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 22 listopada 2002r. w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż budynku położonego w Świeciu przy ul. Duży Rynek 10. Na podstawie art.30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca [...]

Zarządzenie Nr 10/02

Zarządzenie Nr 10/ 02 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 22 listopada 2002r. w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki nr 423/11 położonej w Świeciu przy ul. Bydgoskiej. Na podstawie art.30 ust 2 pkt 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Nr 9/02

Zarządzenie Nr 9/02 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 22 listopada 2002 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul.Wojska Polskiego 165/16 na rzecz najemcy lokalu. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt [...]

Zarządzenie Nr 8/02

Zarządzenie Nr 8/02 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 22 listopada 2002r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul.Hallera 2/32a na rzecz najemcy lokalu. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z [...]

Zarządzenie Nr 7/02

Zarządzenie Nr 7/02 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 22 listopada 2002r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul.Krasickiego 2/3 na rzecz najemcy lokalu. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy [...]

Zarządzenie Nr 6/02

Zarządzenie Nr 6/02 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 22 listopada 2002r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Ks.St.Krausego Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 5/02

Zarządzenie Nr 5 / 02 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 22 listopada 2002r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek nr 2809/6 i 200/98 położonych w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego i Żwirki i Wigury na rzecz [...]

Zarządzenie Nr 4/02

Zarządzenie Nr 4/02 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 20 listopada 2002 w sprawie udzielenia dotacji za wykonanie ogrzewania w budynku dydaktyczno –szkoleniowym Towarzystwa “Strażnica” przy ul. Andersa w [...]

Zarządzenie Nr 3/02

Zarządzenie Nr 3/02 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie udzielenia dotacji za wykonanie ogrzewania pawilonu handlowego położonego w Świeciu przy ulicy Wojska Polskiego 98a Na podstawie art. 30 ust. 1 [...]

Zarządzenie Nr 2/02

Zarządzenie Nr 2/02 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 18 listopada 2002r w sprawie rozpatrzenia protestu na wykonanie projektu technicznego uzbrojenia Podmiejskiego Obszaru Inwestycyjnego Sulnowo. Na podstawie art. 30 ust. 1 [...]

Zarządzenie Nr 1/02

Zarządzenie Nr 1/02B u r m i s t r z a   Ś w i e c i az dnia 18 listopada 2002r w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Świeciu. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym [...]

Regulamin Organizacyjny Urzędu

REGULAMIN ORGANIZACYJNYURZĘDU MIEJSKIEGOW ŚWIECIU Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Świeciu, zwany dalej "Regulaminem", określa zasady kierowania pracą Urzędu, zakres kompetencji i odpowiedzialności osób kierownictwa, [...]

metryczka