Zarządzenie Nr 1/02

Zarządzenie Nr 1/02

B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a

z dnia 18 listopada 2002r

 

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Świeciu.

 

                                                           Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),

  

Burmistrz Świecia

zarządza :

 

§ 1

 

Nadać Urzędowi Miejskiemu w Świeciu Regulamin Organizacyjny w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

  

                                                                                              Burmistrz Świecia

 

                                                                                               Tadeusz  Pogoda

Załącznik Załącznik (29kB) plik

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (18 listopada 2002)
Opublikował: Krystyna Sopońska (2 czerwca 2006, 09:07:23)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (2 czerwca 2006, 09:19:33)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3263