XXV Sesja - 26 listopada 2020 r.

Projekty Uchwał w sprawie:


  1. obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Świecie pobierz (615kB) pdf
  2. wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku pobierz (1573kB) pdf
  3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na podstawie umowy między jednostkami samorządu terytorialnego pobierz (551kB) pdf
  4. zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Świecie” pobierz (13284kB) pdf
  5. przyjęcia wniosków po przeprowadzonej kontroli problemowej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Świeciu w dniach 10 marca - 21 października 2020 roku pobierz (6893kB) pdf
  6. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone między ulicami Małcużyńskiego, Wojska Polskiego, Jesionową i drogą ekspresową S5 w Świeciu pobierz (4409kB) pdf
  7. przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Świecie pobierz (4838kB) pdf
  8. wystąpienia gminy Świecie ze Związku Miast Nadwiślańskich pobierz (524kB) pdf
  9. wyrażenia woli zawarcia przez Gminę Świecie porozumienia z Gmina Miasta Chełmna w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego pobierz (1760kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (18 listopada 2020)
Opublikował: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (18 listopada 2020, 13:38:03)

Ostatnia zmiana: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (20 listopada 2020, 14:44:22)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 123