XXIV Sesja – 29 października 2020 r.

Projekty Uchwał w sprawie :

1) wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu za rok obrotowy 2020 i 2021 pobierz (543kB) pdf

2)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2020-2025 pobierz (6207kB) pdf

3)  zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2020 pobierz (10879kB) pdf

4) przyjęcia Programu Osłonowego „System powszechnej teleopieki dla mieszkańców gminy Świecie pobierz (1710kB) pdf

5) nadania nazwy ulicom położonym na terenie Gruczna pobierz (2075kB) pdf

6) nadania nazwy ulicom położonym na terenie Sulnowa pobierz (2152kB) pdf

7) nadania nazwy ulicom położonym na terenie miasta Świecia pobierz (1462kB) pdf

8) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami Petelskiego i Nadbrzeżną oraz ulicami Krótką, Wojska Polskiego i rzeką Wdą w Świeciu pobierz (1360kB) pdf

9) zasad gospodarowania nieruchomościami gminy Świecie w zakresie ich nabywania i zbywania pobierz (1970kB) pdf

10)  przyjęcia Programu współpracy gminy Świecie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021 – 2026 pobierz (4962kB) pdf

11)  przyjęcia „Aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świecie na lata 2020 - 2032” pobierz (13382kB) pdf

12)  zmiany uchwały Nr 380/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Świecie pobierz (2012kB) pdf

13)  ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Świeciu w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Świecie pobierz (10014kB) pdf

14)  nadania nazwy rondu powstałemu w ramach prowadzonej inwestycji drogowej pn. rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 122/c i 1286/C w Świeciu (skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego i ul. Jesionowej) imieniem lekarza medycyny Ryszarda Borsuka pobierz (3284kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (21 października 2020)
Opublikował: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (21 października 2020, 15:24:22)

Ostatnia zmiana: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (23 października 2020, 13:17:45)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 157