XX Sesja – 25 czerwca 2020 r.

Projekty Uchwał w sprawie:
 
1) udzielenia Burmistrzowi Świecia wotum zaufania pobierz (464kB) pdf
 
2) zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za rok 2019, sprawozdania finansowego za rok 2019, zatwierdzenia stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025 oraz wykonanie planu Miejsko Gminnej Przychodni w Świeciu, Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu pobierz (529kB) pdf    
Sprawozdanie z wykonania budżetu:
   - część 1 pobierz (12840kB) pdf    
   - część 2 pobierz (7440kB) pdf  
   - część 3 pobierz (8492kB) pdf  

3) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Świecia pobierz (532kB) pdf
 
4) określenia zasad udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Świecie na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną pobierz (22268kB) pdf
 
5) przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Świecia i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami pobierz (4927kB) pdf

6) zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania pobierz (1139kB) pdf
 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (10 czerwca 2020)
Opublikował: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (10 czerwca 2020, 12:16:01)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (16 czerwca 2020, 13:49:28)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 256