XVIII Sesja - 30 kwietnia 2020r.

Projekty Uchwał w sprawie:

1) zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 pobierz (3291kB) pdf

2) przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatków od nieruchomości pobierz (1340kB) pdf

3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2020–2025 pobierz (5863kB) pdf

4) przekazania wyjaśnień w sprawie skargi na działania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Świeciu pobierz (1339kB) pdf

5) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Świeciu na 2020 rok pobierz (1228kB) pdf

6) wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie gminy Świecie w 2020 roku pobierz (1572kB) pdf

7) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt pobierz (1897kB) pdf

8) przyjęcia Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla gminy Świecie na lata 2020-2025 pobierz (10378kB) pdf

9) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Świecie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych pobierz (1990kB) pdf

10) zmieniająca uchwałę w sprawie reorganizacji jednostki organizacyjnej gminy Świecie - Ośrodka Oświaty i Wychowania w jednostkę organizacyjną spełniającą funkcję centrum usług wspólnych dla Żłobków Miejskich w Świeciu i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Świecie pobierz (637kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (22 kwietnia 2020)
Opublikował: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (22 kwietnia 2020, 14:25:55)

Ostatnia zmiana: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (20 maja 2020, 13:31:26)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 467