XV Sesja – 20 grudnia 2019 r.

Projekty Uchwał w sprawie :

1) uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2020,część I pobierz (9200kB) pdf część II pobierz (8546kB) pdf

2) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie
    na lata 2020-2025 pobierz (8934kB) pdf

3) wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 pobierz (2809kB) pdf

4) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
    na 2020 rok dla gminy Świecie pobierz (3368kB) pdf załącznik nr 2 pobierz (116kB) word

5) przyjęcia wniosków po przeprowadzonej kontroli problemowej przez Komisję Rewizyjną
    Rady Miejskiej w Świeciu w dniach 12-22 listopada 2019 roku pobierz (4873kB) pdf

6) nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świeciu pobierz (2824kB) pdf

7) przystąpienia Gminy Świecie do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby
    niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego
    Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych pobierz (591kB) pdf

8) ustanowienia użytku ekologicznego pod nazwą "Murawy Gruczna" pobierz (2948kB) pdf

9) zmiany w "Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
    kanalizacyjnych" pobierz (1629kB) pdf

10) zatwierdzenia zaktualizowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Świecie
      na lata 2017-2023 pobierz (728kB) pdf załączniki nr 1 pobierz (10163kB) pdf i 2 pobierz (313kB) pdf

11) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
      dla wsi Skarszewo, gmina Świecie pobierz (1842kB) pdf

12) ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Elizy Orzeszkowej
      w Świeciu pobierz (3471kB) pdf załącznik pobierz (1535kB) pdf

13) ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejsko - Gminnej Przychodni w Świeciu pobierz (2206kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (6 grudnia 2019)
Opublikował: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (6 grudnia 2019, 13:56:40)

Ostatnia zmiana: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (16 grudnia 2019, 12:38:27)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 338