XIV Sesja – 27 listopada 2019 r.

Projekty Uchwał w sprawie :

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2019-2025 pobierz (7314kB) pdf

2) zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2019 pobierz (10026kB) pdf

3) obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze
    gminy Świecie pobierz (584kB) pdf

4) wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku pobierz (1564kB) pdf

5) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone między
    ulicami Armii Krajowej i Wodną oraz rzeką Wdą w Świeciu pobierz (6980kB) pdf
    załącznik nr 1 pobierz (1582kB) pdf

6) wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
    w Świeciu, ze struktur Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu i utworzenia odrębnej jednostki
    organizacyjnej gminy Świecie pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Świeciu oraz
    nadania statutu pobierz (2633kB) pdf

7) przekazania skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Świeciu nr 98/19 wraz z odpowiedzią na skargę
    do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy pobierz (2990kB) pdf

8) wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy
    Świecie pobierz (1218kB) pdf

9) rezygnacji gminy Świecie z członkostwa w Lokalnej Organizacji Turystycznej
    KOCIEWIE pobierz (523kB) pdf

10)wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenów inwestycyjnych na obszarze Vistula Park I
     na okres dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym pobierz (672kB) pdf

11)powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na dyrektora Miejsko-Gminnej
     Przychodni w Świeciu pobierz (672kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (19 listopada 2019)
Opublikował: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (19 listopada 2019, 14:53:50)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (21 listopada 2019, 10:03:57)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 335