X Sesja – 27 czerwca 2019 r.

Projekty Uchwał w sprawie:

  1) udzielenia Burmistrzowi Świecia wotum zaufania pobierz (153kB) pdf

  2) zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za rok 2018,
      sprawozdania finansowego za rok 2018, zatwierdzenia stopnia zaawansowania realizacji
      Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025 oraz wykonanie planu Miejsko
      Gminnej Przychodni w Świeciu, Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu i Miejskiej
      Biblioteki Publicznej w Świeciu pobierz (201kB) pdf ,
      sprawozdanie: część I pobierz (8994kB) pdf
                           część II pobierz (13983kB) pdfzałączniki do WPF nr 1 i 2 pobierz (1012kB) pdf
 
  3) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Świecia pobierz (187kB) pdf
 
  4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2019-2025 pobierz (1749kB) pdf
 
  5) zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2019 pobierz (2818kB) pdf
 
  6) budżetu obywatelskiego gminy Świecie pobierz (766kB) pdf
 
 7) odwołania radnej p. Iwony Karolewskiej ze składu Komisji Rolnictwa pobierz (62kB) pdf
 
  8) upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Świeciu do zasięgnięcia od Komendanta
      Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników pobierz (77kB) pdf

  9) powołania zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach
      na ławników pobierz (138kB) pdf

10) wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego pobierz (281kB) pdf

11) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działku nr 18 położonej w Wiągu,
      gmina Świecie pobierz (197kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (13 czerwca 2019)
Opublikował: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (13 czerwca 2019, 12:03:49)

Ostatnia zmiana: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (3 lipca 2019, 09:11:06)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 308