VIII Sesja – 25 kwietnia 2019 r.

Projekty Uchwał w sprawie :

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2019-2025 pobierz (1484kB) pdf

2) zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2019 pobierz (1544kB) pdf

3) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie
    prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości pobierz (286kB) pdf

4) przyjęcia programu „Świecka Karta Seniora” pobierz (359kB) pdf

5) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdy
    i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność gminy Świecie pobierz (182kB) pdf

6) nieodpłatnego przejęcia na własność gminy Świecie nieruchomości gruntowej stanowiącej
    własność Skarbu Państwa pobierz (97kB) pdf

7) trybu i sposobu powołania i odwoływania członków Gminnego Zespołu
    Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych
    warunków jego funkcjonowania pobierz (208kB) pdfmetryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (17 kwietnia 2019)
Opublikował: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (17 kwietnia 2019, 14:42:11)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (18 kwietnia 2019, 13:00:41)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 256