VII Sesja – 28 marca 2019 r.

Projekty Uchwał w sprawie :

1) powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Świeciu pobierz (84kB) pdf

2) wyboru przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej
    w Świeciu pobierz (151kB) pdf

3) nadania Statutu Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu pobierz (727kB) pdf

4) obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej pobierz (1285kB) pdf

5) określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy pobierz (629kB) pdf

6) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
    zwierząt pobierz (1329kB) pdf

7) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    obejmującego teren położony przy drodze powiatowej nr 1260C we wsi Kozłowo,
    gmina Świecie pobierz (867kB) pdf

8) wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenów inwestycyjnych na obszarze Vistula  Park I na okres
    dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym pobierz (408kB) pdf

9) wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenów inwestycyjnych na obszarze Vistula  Park II
    na okres dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym pobierz (449kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (20 marca 2019)
Opublikował: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (20 marca 2019, 13:49:26)

Ostatnia zmiana: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (25 marca 2019, 12:00:19)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 238