V Sesja – 31 stycznia 2019 r.

Projekty Uchwał w sprawie :

  1) ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Świeciu na 2019 rok pobierz (163kB) pdf

  2) określenia szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych
      i tworzenia komitetów pobierz (988kB) pdf

  3) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
      dla działek nr 11/6, nr 21/9, nr 21/10, nr 21/11, nr 21/12, nr 21/13, nr 21/15, nr 33/5
      i nr 77/2 położonych we wsi Dziki, gmina Świecie pobierz (841kB) pdf

  4) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
      przestrzennego dla działek nr 52 i nr 51/22 położonych we wsi Wielki Konopat,
      gmina Świecie pobierz (855kB) pdf

  5) ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
      w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których gmina Świecie
      jest organem prowadzącym pobierz (1624kB) pdf

  6) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Prawa Porządku Publicznego i Spraw
      Obywatelskich pobierz (192kB) pdf

  7) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rodziny, Zdrowia i Opieki
      Społecznej pobierz (189kB) pdf

  8) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Sportu, Turystyki
      i Rekreacji pobierz (181kB) pdf

  9) powołania radnego p. Dariusza Woźniaka w skład Komisji Polityki Gospodarczej
      i Finansowej pobierz (134kB) pdf

10) powołania radnego p. Dariusza Woźniaka w skład Komisji Oświaty i Kultury pobierz (126kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (23 stycznia 2019)
Opublikował: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (23 stycznia 2019, 13:10:44)

Ostatnia zmiana: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (24 stycznia 2019, 10:46:10)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 253