IV Sesja – 28 grudnia 2018 r.

Projekty Uchwał w sprawie :

1)  uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2019 uchwała pobierz (1300kB) pdf
     załączniki pobierz (8456kB) pdf budżet w opisie pobierz (4838kB) pdf

2)  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2019-2025
     uchwała pobierz (384kB) pdf uzasadnienie i załączniki pobierz (3817kB) pdf

3)  wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 pobierz (539kB) pdf

4)  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
     na 2019 rok dla gminy Świecie pobierz (6391kB) pdf

5)  wyboru biegłego rewidenta na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego
     Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu za rok obrotowy 2018 i 2019 pobierz (418kB) pdf

6)  przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
     na terenie gminy Świecie" pobierz (3097kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (14 grudnia 2018)
Opublikował: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (14 grudnia 2018, 13:48:00)

Ostatnia zmiana: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (18 grudnia 2018, 14:25:25)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 316