III Sesja – 06 grudnia 2018 r.

Projekty Uchwał w sprawie :

1)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2018-2025 pobierz (9059kB) pdf

2)  zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2018 pobierz (3236kB) pdf

3)  wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień oraz określenia
     wzoru informacji i deklaracji w tym podatku pobierz (9407kB) pdf

4)  określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych pobierz (6107kB) pdf

5)  obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia
     podatku rolnego na obszarze gminy Świecie pobierz (730kB) pdf

6)  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 841/2,
     nr 841/10, nr 841/11, nr 841/12, nr 841/13, nr 841/14, nr 841/15 i nr 842/4
     położonych we wsi Morsk, gmina Świecie pobierz (3760kB) pdf

7)  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu strefy rozwoju
     gospodarczego we wsi Dworzysko pobierz (4507kB) pdf załącznik nr 1 pobierz (3298kB) pdf

8)  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny
     zawarte między ulicami Wojska Polskiego, Wodną, Nadbrzeżną oraz teren „Starego Miasta”
     położony za rzeką Wdą w Świeciu pobierz (7341kB) pdf

9)  wyrażenia zgody na zniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego
     w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego ... oraz zniesienia współwłasności nieruchomości
     stanowiącej działki nr 260/6 i nr 260/5 w Świeciu pobierz (738kB) pdf

10)podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie
     dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia
     zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia
     rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym
     programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 pobierz (1147kB) pdf

11)określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
     komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina Świecie, udostępnionych dla wszystkich
     operatorów i przewoźników pobierz (1627kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (28 listopada 2018)
Opublikował: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (28 listopada 2018, 14:34:39)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (6 grudnia 2018, 09:40:07)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 336