2018

2018

Materiały dla Obwodowych Komisji Wyborczych.

1. Załącznik - Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania [...]

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie,

wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów [...]

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych,

 wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów [...]

Informacja PKW z dnia 13 sierpnia 2018 r. o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców

zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. [...]

Uchwała nr 340/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 kwietnia 2018 w sprawie podziału gminy Świecie na stałe obwody głosowania.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz.Urz.2018.2537 z dnia 2018-05-02 [...]

metryczka