2019 | 2015 | 2011 | 2007

Zarządzenie w sprawie składów komisji wyborczych do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej

Zarządzenie Nr 432 /07
Burmistrza Świecia
z dnia 27 września 2007 r.

 
 

w sprawie składów komisji wyborczych do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

 

Na podstawie art. 48 ust. 1 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późniejszymi zmianami[1])
 
 
zarządzam:

§ 1


Przyjąć składy osobowe obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 [pobierz/otwórz] (54kB) word do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


Burmistrz Świecia
 
Tadeusz Pogoda 

____________________________________________________________________________________
[1] Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766)

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (2 października 2007)
Opublikował: Katarzyna Kustosz (administrator) (2 października 2007, 14:48:14)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 czerwca 2015, 11:42:36)
Zmieniono: zmiana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 235