2015

2015

Apel PKW do Wyborców dot. sprawdzenia spisów wyborców.

Apel Załącznik – wniosek o udostępnienie spisu wyborców [...]

Miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych

Zarządzenie w sprawie   wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach [...]

Termin i kalendarz wyborczy dla wyborów Prezydenta RP (10 maja 2015 r.)

Postanowienie Marszałka Sejmu o zarządzeniu wyborów, wyznaczeniu daty i kalendarza wyborczego dla wyborów Prezydenta RP [...]

metryczka