Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świecie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 20 sierpnia 2012 r. do 3 października 2012 r.

Pobierz (35kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Andrzej Gzella (31 lipca 2012)
Opublikował: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (31 lipca 2012, 13:46:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1676