Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 529/27 i 529/28 położonych w Kozłowie.

BURMISTRZ ŚWIECIA                                                         Świecie, dn. 29.12.2011 r.
ul. Wojska Polskiego 124
86 – 100 Świecie
 
BAGiGG.6721.5.2.2011

OBWIESZCZENIE
O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Świeciu uchwały Nr 94/11 z dnia 1 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 529/27 i 529/28 położonych we wsi Kozłowo, Gmina Świecie.
    Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego.
    Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, 86 – 100 Świecie, w terminie do dnia 30 stycznia 2012 r.
    Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
 
 
                                                                                 BURMISTRZ ŚWIECIA
                                                                                    Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Andrzej Gzella (29 grudnia 2011)
Opublikował: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (29 grudnia 2011, 09:08:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1567