Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu ...


BURMISTRZ ŚWIECIA                                                                              Świecie, dn. 01.12.2011 r.
ul. Wojska Polskiego 124
86 – 100 Świecie
 
BAGiGG.6721.3.5.2011
 
OBWIESZCZENIE
O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA ZMIANY MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 
 
    Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Świeciu uchwały Nr 73/11 z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Paderewskiego i Piłsudskiego oraz przy ul. Stromej w Mieście Świeciu.
    Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego.
    Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, 86 – 100 Świecie, w terminie do dnia 30 grudnia 2011 r.
    Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
 
 
                                                                                 BURMISTRZ ŚWIECIA
                                                                                                                          Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Andrzej Gzella (2 grudnia 2011)
Opublikował: Renata Fluder-Bielawska (administrator) (2 grudnia 2011, 08:43:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1691