Ogłoszenie...


BURMISTRZ ŚWIECIA                                                                          Świecie, dn. 04.08.2011 r.
ul. Wojska Polskiego 124
86 – 100 Świecie
BAGiGG.7322 – 01/09/11   
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
 
   Niniejszym informuję, że w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 6.000 euro i nieprzekraczającego równowartości 14.000 euro na opracowanie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych między ulicami Sportową, Wojska Polskiego i Jesionową w Świeciu oferta nr 2 złożona w dniu 22.07.2011 r. o godz. 8.49 przez A-PLAN, Usługi Urbanistyczne, Agnieszka Wydra, ul. Grudziądzka 45, 86 – 300 Nowa Wieś łącznie uzyskała największą liczbę punktów spośród wszystkich złożonych ofert i została wybrana do realizacji.
 
 
                                                                                                      Z – ca BURMISTRZA ŚWIECIA
 
                                                                                                        Zbigniew Podgórski
 

metryczka


Wytworzył: Andrzej Gzella (5 sierpnia 2011)
Opublikował: Renata Fluder-Bielawska (administrator) (5 sierpnia 2011, 12:10:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1935